Privacy beleid

1. Contactgegevens inzake vragen m.b.t. wet op de privacy (GDPR)

U kan als klant/prospect uw vragen, opmerkingen en klachten richten aan Xtra HR Services, met maatschappelijke zetel te Stokerijstraat 29 C te 2110 Wijnegem.

U kan dat ofwel schriftelijk aan bovengenoemd adres t.a.v. de CFO. Uiteraard kan u ook een mail richten aan privacy@xtra.works.

Uiteraard zullen wij steeds zo snel mogelijk uw bericht beantwoorden.

2. Welke gegevens verzamelen wij :

Wij verzamelen enkel de info die publiek beschikbaar zijn, zoals adresgegevens en identificatiegegevens m.b.t. uw onderneming.

Enkel de gegevens die u ons supplementair overmaakt, met name deze m.b.t. personen, vallen onder de wet op de privacy.

Deze gegevens zullen in onze verschillende toepassingen enkel worden gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opvolging van onze gegevens inzake prospect/klantenopvolging.

Daarnaast gebruiken wij deze informatie enkel inzake bevragingen, nieuwsbrieven en andere HR-gerelateerde onderwerpen.

Wij zullen u voortaan steeds de mogelijkheid bieden u uit te schrijven m.b.t. mailings ed.

Ook bij bevragingen m.b.t. HR gerelateerde onderwerpen, zal u steeds de mogelijk hebben aan te duiden over welke onderwerpen u wenst geïnformeerd te blijven of u toelaten zich uit te schrijven.

Wanneer u zich uitschrijft voor een onderwerp, zullen wij u ook niet verder hierover informeren, tenzij u zich via onze website terug aanmeldt om deze informatie opnieuw te ontvangen.

3. Gegevensverwerkers

Om u als prospect/klant te beschermen tegen derden, sluiten wij met elk van onze gegevensverwerkers een verwerkersovereenkomst af om op deze manier u als prospect of klant te beschermen tegen gegevensoverdracht.

Wij zullen dan ook op geen enkele manier uw aan ons toevertrouwde informatie overdragen aan derden.

4. Klachten

U kan ook steeds klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie wanneer u van mening bent dat uw rechten inzake vertrouwelijkheid werden geschonden.

Benieuwd waar Xtra HR Services jou kan bijstaan?

Blijf Xtra op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang meer informatie over vacatures, tips & zoveel meer.

Werkgever
Werknemer

© Xtra HR Services | VG.2038/U - W.DISP.938 - Erkenning Brussels hoofdstedelijk gewest, 00485-406-20130822 | Privacybeleid | Cookies | By Publiplus