Van feedback geven naar feedback vragen

Van feedback geven naar feedback vragen


  • mei 31, 2018
  • shauni
  • Evaluatie, HR

Jaarlijkse evaluatiegesprekken zijn vaak tijdrovend, contraproductief, en niet motiverend. Meredith van Overloop, gastspreker tijdens ons HR Event ziet regelmatige, informele, contactmomenten als een alternatief voor het jaarlijks evaluatiegesprek. Je wil uiteraard dat dit gesprek meer is dan louter een leuke babbel onder collega’s. Hoe kan je ervoor zorgen dat je tijdens deze informele gesprekken meer te weten komt over de huidige werksfeer? Én hoe zorg je ervoor dat deze gesprekken een positieve invloed hebben op de prestaties van je team?

Vraag feedback!

Stel je medewerkers wekelijks enkele feedback vragen, zo blijf je op de hoogte van wat er momenteel speelt in je team. Je kan dit doen in een informele omgeving zodat ze zich helemaal voor je kunnen openstellen. Kies hiervoor steeds het juiste moment. Je kiest best een rustig moment, buiten bestaande conflicten om, zo kan je erop vertrouwen dat de feedback die je ontvangt genuanceerd zal zijn. Wil je echter graag feedback op een bepaalde gebeurtenis, doe dit dan zo snel mogelijk. Hieronder lijsten we enkele vragen op die je alvast kunnen inspireren.

Wat loopt goed/minder goed op dit moment?
Met welke uitdagingen word je momenteel geconfronteerd? Waar zit je vast?
Geef een top 3 van je prioriteiten voor volgende week?
Heb je een idee om de werkwijze te verbeteren?

Je zal uit deze vragen zinvolle suggesties krijgen die je in staat stellen je team te laten groeien. Een cultuur van feedback vragen en niet enkel feedback geven zal daarnaast ook leiden tot een open en constructieve werksfeer. Je geeft je medewerkers het gevoel dat iedereen kan groeien in zijn job.